Home

Älä panikoi!

Tämän sivun tarkoitus on toimia julkaisukanavana töille, joita tuotan tietotekniikassa koulun sekä työni kautta. Mukaan on tarkoitus lisätä myös harrastetoiminnan kautta tulevia töitä ja tekeleitä.

Sivusto on vielä hyvin kehitysvaiheessa ja kieli todennäköisesti tulee muuttumaan englanniksi, mutta näin alkuun edetään Suomen kielellä.